Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XI/8/2006 (2015-12-28)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy w organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2007

XII/9/2006 (2013-04-18)

W sprawie: uzupełnienia Uchwały Nr XI/2/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 5.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2007 roku.

XII/8/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian budżetu.

XII/7/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wyrażenia zgody na zwieranie porozumień pomiędzy miastem Bieruń, a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej na każdego wychowanka uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego poza miastem Bieruń.

XII/6/2006 (2013-04-18)

W sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałej Rady

XII/5/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Alkoholizm, Narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007.

XII/4/2006 (2013-04-18)

W sprawie: ustalenia zasad sprzedaży garaży stanowiących własność Gminy Bieruń.

XII/3/2006 (2013-04-18)

W sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bieruń.

XII/2/2006 (2013-04-18)

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

XII/1/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Bieruniu, na okres 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6800

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl