Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XII/12/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

XII/11/2003 (2013-04-22)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/20/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 12 grudnia 2002 roku.

XII/10/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmian w budżecie.

XII/9/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 700.000 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim SA.

XII/8/2003 (2013-04-22)

W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań pieniężnych.

XII/7/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przystąpienia do porozumienia z gminami Chełmek, Miedźna i Lędziny w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu czterech Gmin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach-Janowie przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej Nr 37 w Katowicach przy ul. Lompy 17.

XII/6/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

XII/5/2003 (2013-04-22)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

XII/4/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bieruń.

XII/3/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przystąpienia do porozumienia.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5740

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl