Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VII/4/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian budżetu.

VII/3/2008 (2013-04-16)

W sprawie: przystąpienia Gminy Bieruń do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

VII/2/2008 (2013-04-16)

W sprawie: uchylenia Uchwały Nr IV/6/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2008 r. dotyczącej ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Bieruń.

VII/1/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian w Uchwale Nr IV/2/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2008 r. w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu.

VI/1/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian budżetu
Drukuj Liczba odwiedzin: 2996

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl