Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

XI/8/2019 (2019-10-01)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

XI/7/2019 (2019-10-01)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

XI/6/2019 (2019-10-01)

w sprawie nadania nazwy ulicy odcinkowi drogi położonemu na terenie gminy Bieruń

XI/5/2019 (2019-10-01)

w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Węglowej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

XI/4/2019 (2019-10-01)

w sprawie zaliczenia ulicy Strefowej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

XI/3/2019 (2019-10-01)

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu

XI/2/2019 (2019-10-01)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń

XI/1/2019 (2019-10-01)

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2020-2023
Drukuj Liczba odwiedzin: 349

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl