Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpień

X/4/2019 (2019-09-03)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu

X/3/2019 (2019-09-03)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

X/2/2019 (2019-09-03)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

X/1/2019 (2019-09-03)

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/10/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.06.2019 r. w spr. ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

IX/1/2019 (2019-08-14)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025
Drukuj Liczba odwiedzin: 363

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl