Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

III/7/2019 (2019-02-28)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap VIII

III/6/2019 (2019-02-28)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

III/5/2019 (2019-02-28)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

III/4/2019 (2019-02-28)

w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/1/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bieruń do Rady Nadzorczej Master-Odpady i Energia Sp. z o.o.

III/3/2019 (2019-02-28)

w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury

III/2/2019 (2019-02-28)

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2019 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych”

III/1/2019 (2019-02-28)

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2019
Drukuj Liczba odwiedzin: 528

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl