Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XIII/18/2019 (2019-12-03)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

XIII/17/2019 (2019-12-03)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

XIII/16/2019 (2019-12-03)

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyjęcie przez Radę Miejską Samorządowej Karty Praw Rodzin w mieście Bieruń

XIII/15/2019 (2019-12-03)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

XIII/14/2019 (2019-12-03)

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

XIII/13/2019 (2019-12-03)

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2020 rok

XIII/12/2019 (2019-12-03)

w sprawie powołania siódmego członka Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji)

XIII/11/2019 (2019-12-03)

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu

XIII/10/2019 (2019-12-03)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia"

XIII/9/2019 (2019-12-03)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej Jadwigi, Węglowej
Drukuj Liczba odwiedzin: 557

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl