Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

II/...../2019 (2019-01-28)

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/1/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 21 stycznia 2019 r.

II/...../2019 (2019-01-28)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bieruń oraz ustalenia stawki procentowej

II/...../2019 (2019-01-28)

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku

II/...../2019 (2019-01-28)

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2019

I/...../2019 (2019-01-21)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

I/...../2019 (2019-01-21)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

I/...../2019 (2019-01-21)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 416

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl