Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok.

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025.

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń.

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Lędzinach.

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu.

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.

IV/...../2019 (2019-03-22)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji".
Drukuj Liczba odwiedzin: 392

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl