Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2019 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

VII/.....2019 (2019-05-27)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji”

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap VIII

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń

VII/...../2019 (2019-05-27)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 420

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl