Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpień

XI/10/2018 (2018-09-03)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tychy

XI/9/2018 (2018-09-03)

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/11/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim"

XI/8/2018 (2018-09-03)

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/5/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną

XI/7/2018 (2018-09-03)

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/4/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

XI/6/2018 (2018-09-03)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

XI/5/2018 (2018-09-03)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

XI/4/2018 (2018-09-03)

w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z nich

XI/3/2018 (2018-09-03)

w sprawie utworzenia instytucji kultury Gminy Bieruń o nazwie „Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji)” oraz nadania jej statutu

XI/2/2018 (2018-09-03)

w sprawie nadania Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury

XI/1/2018 (2018-09-03)

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 1854

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl