Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/...../2018 (2018-01-22)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

I/...../2018 (2018-01-22)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

I/...../2018 (2018-01-22)

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń

I/...../2018 (2018-01-22)

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewach o statusie pomnika przyrody

I/...../2018 (2018-01-22)

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku

I/...../2018 (2018-01-22)

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

I/...../2018 (2018-01-22)

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół na rok 2018

I/...../2018 (2018-01-22)

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”
Drukuj Liczba odwiedzin: 1242

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl