Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VII/...../2018 (2018-05-25)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

VII/...../2018 (2018-05-25)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

VII/...../2018 (2018-05-25)

w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bieruń

VII/...../2018 (2018-05-25)

w sprawie podziału gminy Bieruń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

VII/...../2018 (2018-05-25)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok

VII/...../2018 (2018-05-25)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2017 rok

VI/...../2018 (2018-05-09)

w sprawie podziału gminy Bieruń na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/...../2018 (2018-05-09)

w sprawie upoważnienia burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu "Paciorkowców" w Bieruniu i przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji
Drukuj Liczba odwiedzin: 1310

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl