Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/12/2017 (2017-03-02)

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bierunia na temat Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok

II/11/2017 (2017-03-02)

w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI"

II/10/2017 (2017-03-02)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia – etap VI"

II/9/2017 (2017-03-02)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

II/8/2017 (2017-03-02)

w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/2/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

II/7/2017 (2017-03-02)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

II/6/2017 (2017-03-02)

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

II/5/2017 (2017-03-02)

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2017 roku”

II/4/2017 (2017-03-02)

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli

II/3/2017 (2017-03-02)

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych w Bieruniu, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2017/2018
Drukuj Liczba odwiedzin: 2747

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl