Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

VI/13/2017 (2017-05-04)

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/5/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/12/2017 (2017-05-04)

w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/11/2017 (2017-05-04)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/10/2017 (2017-05-04)

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/9/2017 (2017-05-04)

w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/10/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/5/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/8/2017 (2017-05-04)

w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej Barbary Panek-Bryła z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/7/2017 (2017-05-04)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/6/2017 (2017-05-04)

w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Adama Rozmusa z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieruniu

VI/5/2017 (2017-05-04)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

VI/4/2017 (2017-05-04)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025
Drukuj Liczba odwiedzin: 3221

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl