Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr X/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Ekonomicznej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Rędzinnej

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy – Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską

XII/...../2017 (2017-11-27)

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu
Drukuj Liczba odwiedzin: 3374

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl