Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/13/2016 (2016-02-02)

w sprawie upoważnienia Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej”

I/12/2016 (2016-02-02)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

I/11/2016 (2016-02-02)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2016-2025

I/10/2016 (2016-02-02)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 A w Bieruniu”

I/9/2016 (2016-02-02)

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bieruń, dla Rejonowego Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od dnia 12.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

I/8/2016 (2016-02-02)

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez "DANONE" Sp. z o. o., w zakresie jej obszaru działania na terenie gminy Bieruń, na okres od dnia 29.02.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.

I/7/2016 (2016-02-02)

w sprawie zmian w uchwale nr I/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń

I/6/2016 (2016-02-02)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Bieruń

I/5/2016 (2016-02-02)

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016 r.

I/4/2016 (2016-02-02)

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2016
Drukuj Liczba odwiedzin: 5790

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl