Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpien

VIII/14/2016 (2016-08-30)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

VIII/13/2016 (2016-08-30)

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

VIII/12/2016 (2016-08-30)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

VIII/11/2016 (2016-08-30)

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/4/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2016 r.

VIII/10/2016 (2016-08-30)

w sprawie przyznania nagrody za szczególne zasługi dla Miasta Bierunia z okazji 25-lecia samorządności

VIII/9/2016 (2016-08-30)

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

VIII/8/2016 (2016-08-30)

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bieruń nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy ul. Krakowskiej w Bieruniu

VIII/7/2016 (2016-08-30)

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

VIII/6/2016 (2016-08-30)

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń służebnością drogi

VIII/5/2016 (2016-08-30)

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"
Drukuj Liczba odwiedzin: 4533

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl