Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VI/5/2016 (2016-05-31)

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

VI/4/2016 (2016-05-31)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

VI/3/2016 (2016-05-31)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016 – 2020

VI/2/2016 (2016-05-31)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok

VI/1/2016 (2016-05-31)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2015 rok

V/1/2016 (2016-05-16)

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/9/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2014 r. dotyczącej przyjęcia "Koncepcji gospodarki ściekowej na terenie gminy Bieruń"
Drukuj Liczba odwiedzin: 2634

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl