Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

IV/5/2016 (2016-05-02)

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

IV/4/2016 (2016-05-02)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

IV/3/2016 (2016-05-02)

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń

IV/2/2016 (2016-05-02)

w sprawie nadania Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Bieruński Ośrodek Kultury

IV/1/2016 (2016-05-02)

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bierunia na temat Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 2360

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl