Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XII/17/2016 (2017-01-03)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/6/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

XII/16/2016 (2017-01-03)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/3/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2017 r.

XII/15/2016 (2017-01-03)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2017 r.

XII/14/2016 (2017-01-03)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu

XII/13/2016 (2017-01-03)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów

XII/12/2016 (2017-01-03)

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach

XII/11/2016 (2017-01-03)

w sprawie zmian uchwały dotyczącej dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

XII/10/2016 (2017-01-03)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń

XII/9/2016 (2017-01-03)

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

XII/8/2016 (2017-01-03)

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2017-2020
Drukuj Liczba odwiedzin: 4809

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl