Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XI/10/2015 (2015-11-02)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 A w Bieruniu”

XI/9/2015 (2015-11-02)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

XI/8/2015 (2015-11-02)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025

XI/7/2015 (2015-11-02)

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis

XI/6/2015 (2015-11-02)

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2016-2019

XI/5/2015 (2015-11-02)

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bieruń, nieruchomości stanowiącej pas drogowy ul. Zarzyna

XI/4/2015 (2015-11-02)

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bieruń, nieruchomości stanowiącej pas drogowy ul. Baryki

XI/3/2015 (2015-11-02)

w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Borowinowej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń

XI/2/2015 (2015-11-02)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy Bieruń

XI/1/2015 (2015-11-02)

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 3726

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl