Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XII/24/2015 (2015-12-02)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 A w Bieruniu”

XII/23/2015 (2015-12-02)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

XII/22/2015 (2015-12-02)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025

XII/21/2015 (2015-12-02)

w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia – etap VI – program pilotażowy KAWKA”

XII/20/2015 (2015-12-02)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia – etap VI – program pilotażowy KAWKA”

XII/19/2015 (2015-12-02)

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

XII/18/2015 (2015-12-02)

w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na liniach powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bieruń w roku 2016

XII/17/2015 (2015-12-02)

w sprawie lokalizacji i wzniesienia pomnika Alfreda Nobla

XII/16/2015 (2015-12-02)

w sprawie przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

XII/15/2015 (2015-12-02)

w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa własności nieruchomości położonej w Bieruniu
Drukuj Liczba odwiedzin: 7168

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl