Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XVI/...../2014 (2014-12-17)

w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

XVI/...../2014 (2014-12-17)

w sprawie zmiany uchwały NR X/4/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia – Etap IV”

XVI/...../2014 (2014-12-15)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023

XVI/...../2014 (2014-12-15)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

XVI/...../2014 (2014-12-15)

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XVI/...../2014 (2014-12-15)

w sprawie: zmian w uchwale nr XVI/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

XVI/...../2014 (2014-12-15)

w sprawie przyjęcia "Koncepcji gospodarki ściekowej na terenie gminy Bieruń"

XVI/...../2014 (2014-12-15)

w sprawie ustanowienia nieodpłatnych służebności na nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 2372/56 k.m. 3, obręb Bieruń Nowy

XVI/...../2014 (2014-12-15)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

XVI/...../2014 (2014-12-15)

w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2015 „Rokiem Ukraińskim w Bieruniu”
Drukuj Liczba odwiedzin: 4836

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl