Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2014

WYKAZ UCHWAŁ z 2014 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Mpzp terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików

IV/6/2014
27 marca 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 2319

   

2.

Mpzp terenów położonych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu

V/4/2014
24 kwietnia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2857

   

3.

Mpzp terenów położonych w rejonie ul. Chemików w Bieruniu

IX/5/2014
25 września
2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 5317

   

4.

Mpzp terenu położonego w rejonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej IX/6/2014
25 września
2014 r.
Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 5318    

5.

Mpzp terenu położonego w rejonie ulic: Żywicznej, Lipcowej i Bijasowickiej

IX/7/2014
25 września
2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 5319

   

Redakcja strony: 2014Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5456

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl