Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2013

WYKAZ UCHWAŁ z 2013 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Zmiana mpzp terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej

I/8/2013
(31 stycznia 2013r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 2052

 I82013

 

2.

Zmiana mpzp terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów Westerplatte

I/9/2013
(31 stycznia 2013r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 2053

 I92013

 

Redakcja strony: 2013Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5473

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl