Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2012

WYKAZ UCHWAŁ z 2012 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej

XII/3/2012
(30 sierpnia 2012r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 4025

 XII32012

 

2.

Mpzp terenu położonego pomiędzy ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami miasta

XII/4/2012
(30 sierpnia 2012r.)

 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 4026

 XII42012

 

3.

Mpzp terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślana i rzeka Wisła

XV/2/2012
(25 października 2012r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 5424

XV22012

 

4.

Mpzp terenu Czarnuchowice

XV/1/2012
(25 października 2012r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 5423

XV12012

 

Redakcja strony: 2012Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7489

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl