Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2010

WYKAZ UCHWAŁ z 2010 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego (data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Mpzp terenu położonego w rejonie ul. Okrężnej i ul. Szybowej 

I/2/2010
(28 stycznia 2010r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r.  Nr 55, poz. 851

 

 

2.

Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie ul. Turyńska

I/1/2010
(28 stycznia 2010r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r.  Nr 55, poz. 850

 

 

Redakcja strony: 2010Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4083

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl