Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2008

WYKAZ UCHWAŁ z 2008 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Chemików, ul. Sowińskiego,  ul. Solskiego

II/1/2008

(28 lutego 2008r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r., Nr 81, poz. 1741

 

 

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bojszowskiej

V/1/2008

(29 maja 2008r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r., Nr 140, poz. 2695

 V12008

 

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Borowinowej

V/2/2008

(29 maja 2008r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r., Nr 140, poz. 2696

 V22008

 

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Majowej, Porąbek i Jagiełły

V/3/2008

(29 maja 2008r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r., Nr 140, poz. 2697

 V32008

 

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Peryferyjnej i ul. Dębowej

VIII/1/2008

(31 lipiec 2008 r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r.  Nr 167, poz. 3109

 VIII12008

 

Redakcja strony: 2008Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4294

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl