Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2007

WYKAZ UCHWAŁ z 2007 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kopcową, Słowackiego, Licealną, rzeką Mleczną, ul. Wylotową oraz Potokiem Stawowym

V/2/2007

(29 maja 2007r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007r., Nr 127, poz. 2498

Załącznik graficzny

 

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wita i ul. Chemików

V/3/2007

(29 maja 2007r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007r., Nr 127, poz. 2499

Załącznik Graficzny

 

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Warszawskiej, Węglowej i ul. Mieszka I

V/4/2007

(29 maja 2007r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007r., Nr 127, poz. 2500

Załącznik Graficzny

 

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul.Bohaterów Westerplatte

V/5/2007

(29 maja 2007r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007r., Nr 127, poz. 2501

Załącznik Graficzny 

 

Redakcja strony: 2007Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4868

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl