Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2006

WYKAZ UCHWAŁ z 2006 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Ścierniach 

II/1/2006

(23 lutego 2006r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 04.04.2006r., Nr 41, poz. 1176

 II12006

 

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, ul. J. Budzyńskiej,  z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów  w Bieruniu 

II/2/2006

(23 lutego 2006r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 kwietnia 2006r., Nr 41, poz. 1177

II22006

 

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bijasowickiej i ul. Lipcowej w Bieruniu 

III/1/2006

(30 marca 2006r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 9 maja 2006r., Nr 54, poz.1510

III12006 

 

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy  ul. Chemików, ul. Turyńska i linią kolejową relacji Tychy –Lędziny.

IX/3/2006

(24 października 2006r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006r., Nr , poz. 3883

IX32006 

 

Redakcja strony: 2006Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5435

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl