Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2004

WYKAZ UCHWAŁ z 2004 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Warszawskiej i Zarzyny w Bieruniu

II/4/2004

(22 stycznia 2004r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 czerwca 2004r. Nr 49, poz. 1528

 II42004

 

Redakcja strony: 2004Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3241

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl