Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2003

 WYKAZ UCHWAŁ z 2003 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w  rejonie  ul. Bojszowskiej, Gołysowej i Kolejowej

V/4/2003

(29 maja 2003r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 czerwca 2003r., Nr 54, poz. 1669

 V42003

 

2.

Zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego centralnego obszaru miejscowości Bieruń Stary

V/5/2003

(29 maja 2003r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia   30 czerwca 2003r. Nr 54, poz. 1670

V52003zm1
V52003zm2

 

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu

VI/1/2003

(26 czerwca 2003r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2003r. Nr 76, poz. 2105

 VI12003

Zmiana 2012

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Świerczynieckiej i Domy Polne

XI/10/2003

(27 listopada 2003r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 lutego 2004r. Nr 8, poz. 299

 XI102003

 

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Marcina i Łysinowej w Bieruniu Starym

XI/11/2003

(27 listopada 2003r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 lutego 2004r. Nr 8, poz. 300

 XI112003

 

Redakcja strony: 2003Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6213

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl