Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2001

WYKAZ UCHWAŁ z 2001 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp. Obszar planu Nr uchwały (data podjęcia) Dz. Urz. Woj. Śląskiego(data publikacji) Rysunek planu Uwagi

1.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach

II/9/2001

(27 lutego 2001r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 16, poz. 341, 3 kwietnia 2001r.

 

 

Redakcja strony: 2001Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2744

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl