Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2000

WYKAZ UCHWAŁ z 2000 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Górki Soleckiej” w Bieruniu Nowym

I/6/2000

(25 stycznia 2000r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 13,  poz. 154 31 marca 2000r.

I62000 

 

Redakcja strony: 2000Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3029

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl