Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

1999

WYKAZ UCHWAŁ z 1999 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego (data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Bierunia

VI/3/99

(27 maja 1999r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 35, poz.1053, 20.08.99r.

 VI31999

 

 

Redakcja strony: 1999Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3063

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl