Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania budżetowe za 2012

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał (2013-04-08)

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. O udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych Na dzień 31.12.2012 - NIE UDZIELONO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK (2013-04-05)

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu – III kwartał (2013-04-05)

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki: O udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych Na dzień 30.09.2012 - NIE UDZIELONO

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu -II kwartał (2013-04-05)

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki: O udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych Na dzień 30.06.2012 - NIE UDZIELONO

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu -I kwartał (2012-04-23)

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. O udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych Na dzień 31.03.2012 - NIE UDZIELONO
Drukuj Liczba odwiedzin: 6302

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl