Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2019

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU NA 2019 ROK

 

Miesiąc

Nr sesji

Data, godzina, miejsce

Podstawowe tematy posiedzeń

 

 

 

1.


31.01.2019r., godz. 15.00

 Straż Miejska
 

2.

 

28.02.2019r., godz. 15.00

 

 

Plan rozwoju sieci dróg gminnych

 

 

 

 

3.

 

28.03.2019r., godz. 15.00

 

 

Sieć szkół podstawowych od 01 września 2019 r.

 

 

 

 

 

4.

 

25.04.2019r., godz. 15.00

 Polityka senioralna

 

 

 

 

5.

 

30.05.2019r., godz. 15.00

 

1. Raport o stanie miasta

2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 r.

3. Udzielenie wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 

 

6.

 

27.06.2019r., godz. 15.00

 


Gospodarka odpadami komunalnymi

 

 

LIPIEC

Przerwa wakacyjna

 

8.

 

29.08.2019r.,godz. 15.00

 

 

Polityka prorodzinna w mieście

 

 

 

9.

 

wrzesień

26.09.2019r.,godz. 15.00

 Dni Bierunia i Dożynki 2020

Metropolia

 

 

 

 

10.

 

31.10.2019r.,godz. 15.00

 

 

Działalność Muzeum Miejskiego

 

 

11.

 

28.11.2019r.,godz. 15.00

 

 

Podatki i opłaty lokalne.


 

 

12.

 

19.12.2019r.,godz. 15.00

 


1. Budżet Miasta na 2020 r.
2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2020 r.
 


Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 229

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl