Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sport

INFORMACJA O PRZYZNANYCH NAGRODACH SPORTOWYCH (2015-01-16)

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO NAGRODY ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA OKRES OD 1 CZERWCA 2014r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2014r.

STYPENDIA SPORTOWE (2014-04-08)

Informujemy, że 27 marca br. Rada Miejska w Bieruniu podjęłą uchwałę w sprawie: przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Traci moc uchwała Nr IV/3/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2011 r. z późn. zm.

NAGRODY SPORTOWE (2014-04-08)

Informujemy, że 27 lutego br. Rada Miejska w Bieruniu podjęłą uchwałę w sprawie: nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Traci moc uchwała Nr I/13/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 stycznia 2011r.

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWY (2014-04-08)

Informujemy, że 27 lutego br. Rada Miejska w Bieruniu podjęłą uchwałę w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń. Traci moc uchwała Nr I/13/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 stycznia 2011r.

INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH W 2014 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE BIERUŃ (2014-01-27)

INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH W 2014 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE BIERUŃ

INFORMACJA O PRZYZNANYCH NAGRODACH I WYRÓŻNIENIACH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE (2013-09-04)

INFORMACJA O PRZYZNANYCH NAGRODACH I WYRÓŻNIENIACH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Redakcja strony: SportRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 22683

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl