Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia / Obwieszczenia

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.77.2016 z dnia 25 października 2017 r. (2017-11-03)

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.77.2016 z dnia 25 października 2017 r.

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2017-08-14)

  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Rędzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  OGŁOSZENIE (2017-05-23)

  OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu, w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

  Raport podsumowujący (2017-04-13)

  z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Nr II/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA BIERUŃ W ROKU 2016 (2017-01-27)

  OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA BIERUŃ W ROKU 2016

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2016-12-09)

  OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016 – 2020”.

  Burmistrz Miasta Bierunia zaprasza do konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń. (2016-07-21)

  OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Bierunia na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) zaprasza do konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń, w terminie od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r.

  Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec organów Gminy Bieruń. (2016-07-21)

  Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Bieruń przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

  Redakcja strony: Ogłoszenia / ObwieszczeniaRejestr zmian

  Drukuj Liczba odwiedzin: 76827

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl