Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Informujemy, że do 20 października br. w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów na rok akademicki 2017/2018.

Stypendium przyznawane jest studentom:

a) zameldowanym na pobyt stały w Bieruniu,

b) studiującym na wyższych uczelniach prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25 roku życia,

c) których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

d) którzy przedstawią zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek studiów,

e) którzy przedstawią świadectwo ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej, a ubiegają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,

f) którzy przedstawią średnią ocen 4,0 i wyżej za kolejny - ostatni ukończony rok akademicki,

g) tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.

Miesięczna kwota stypendium będzie zróżnicowana w zależności od dochodu na członka w rodzinie odpowiednio:

  • 150,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 480 zł,
  • 200,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 295 zł,
  • 300,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 110 zł,
  • 400,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 925 zł.

Wniosek można pobrać w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub poniżej.

Więcej informacji udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, tel. 32 324 24 10.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Regulamin udzielania stypendium dla studentów.pdf Regulamin udzielania stypendium dla studentów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
17-09-13 10:23
Mokry Anna
83.94KB
wniosek.pdf wniosek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
17-09-13 10:22
Mokry Anna
35.18KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9685

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl