Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Informujemy, że w gminie Bieruń można ubiegać się o stypendium dla studentów z rodzin o niskich dochodach.

Stypendium przyznawane jest studentom:

a)      zameldowanym na pobyt stały w Bieruniu,

b)      studiującym na wyższych uczelniach prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25 roku życia,

c)      których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

d)     którzy przedstawią zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek studiów,

e)      którzy przedstawią świadectwo ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej, a ubiegają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,

f)       którzy przedstawią średnią ocen 4,0 i wyżej za kolejny - ostatni ukończony rok akademicki,

g)      tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad przyznawania stypendium określa regulamin, przyjęty Uchwałą Nr VIII/15/2005 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 lipca 2005 roku, który można pobrać poniżej.

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Regulamin przyznawania stypendium Regulamin przyznawania stypendium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
15-01-20 10:06
Mokry Anna
83.94KB
Wniosek Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
15-01-20 10:07
Mokry Anna
35.18KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9688

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl