Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

WYNIKI KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO, DOT. REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

         

Informuję, że  w konkursie pn.:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych” na rok 2018

wybrano ofertę:

 

FIZJOTERAPIA  mgr Przemysław Widzyk
43-100 Tychy, ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 22/8.

 

Cena brutto za 1 minutę rehabilitacji zawarta w ofercie – 1,40 zł

                                                          Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę. Wybrana oferta spełnia wymagania zawarte w Szczegółowych Warunkach Konkursu.

Oferta „FIZJOTERAPIA” mgr Przemysław Widzyk jest kompletna i jej treść odpowiada Szczegółowym Warunkom Konkursu. Zapewnia prawidłowość realizacji świadczeń zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność. Zespół Rehabilitacji Domowej daje gwarancję realizacji programu zdrowotnego.

 

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8100

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl