Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

 

działając na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.),

 

ogłasza

 

konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2018 w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z tereny Gminy Bieruń w warunkach domowych

 

       I.            Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie oferenta na realizację w 2018 r. programu zdrowotnego, w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z tereny Gminy Bieruń w warunkach domowych. Podstawą realizacji jest program zdrowotny przyjęty Uchwałą
  Nr XI/3/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 października 2017 r.
 2. W ramach programu przewiduje się objęcie świadczeniem ok. 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  (od I miesiąca życia do 26 lat) z terenu Gminy Bieruń, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

    II.            Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego

 1. Spełnią wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń i dokumentów, których listę przedstawiono w Szczegółowych Warunkach Konkursu (SWK) oraz inne wymagania tam określone.
 2. Wskażą do realizacji programu Zespół Rehabilitacji Domowej, w skład którego wchodzą :
 • kierownik zespołu – lekarz rehabilitacji medycznej, posiadający doświadczenie
  w pracy – leczeniu dzieci, szczególne z MPD,
 • 5-7 fizjoterapeutów (magistrów rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii), posiadających min. dwuletni staż w prowadzeniu rehabilitacji dzieci, szczególnie z MPD.

  Szczegółowe Warunki Konkursu, w tym projekt umowy, obowiązujące formularze oferty, dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 (Wydział Komunikacji Społecznej, pokój nr 28) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.bierun.pl.

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 (kancelaria - parter)  w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.pdf SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
17-12-11 16:35
Mokry Anna
786.27KB
Uchwała w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego.pdf Uchwała w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
17-12-11 16:42
Mokry Anna
757.37KB
Załącznik nr 1 do SWK OFERTA.docx Załącznik nr 1 do SWK OFERTA.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
17-12-11 16:36
Mokry Anna
13.69KB
Załącznik nr 2 do SWK OŚWIADCZENIE.docx Załącznik nr 2 do SWK OŚWIADCZENIE.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
17-12-11 16:37
Mokry Anna
14.16KB
Załącznik nr 3 do SWK OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.docx Załącznik nr 3 do SWK OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
17-12-11 16:40
Mokry Anna
12.67KB
Załącznik nr 4 do SWK UMOWA.pdf Załącznik nr 4 do SWK UMOWA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
17-12-11 16:40
Mokry Anna
576.82KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8102

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl