Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Informujemy, że  w konkursie pn.:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych” na lata 2016-2017

wybrano ofertę:

FIZJOTERAPIA  mgr Przemysław Widzyk
43-100 Tychy, ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 22/8.

Cena brutto za 1 minutę rehabilitacji zawarta w ofercie – 1,40 zł

Uzasadnienie

Oferta „FIZJOTERAPIA” mgr Przemysław Widzyk jest kompletna i jej treść odpowiada Szczegółowym Warunkom Konkursu. Zapewnia prawidłowość realizacji świadczeń zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność. Zespół Rehabilitacji Domowej daje gwarancję realizacji programu zdrowotnego.


Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8101

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl