Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO

Burmistrz Miasta Bierunia

Siedziba: Urząd Miejski  43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

tel. 032/ 324 24 00, fax. 032/ 216 47 77, www.bierun.pl

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm) oraz art. 114 - 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz. 618).

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618).

Przedmiotem konkursu jest  wybór realizatora programu zdrowotnego dot. „Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń
w warunkach domowych”
.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych objętych świadczeniem wynosi 50.

Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego:

-           spełnią wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń i dokumentów, których listę przedstawiono w Szczegółowych Warunkach Konkursu (SWK) oraz inne wymagania tam określone;

-           wskażą do realizacji programu Zespół Rehabilitacji Domowej, w skład którego wchodzą :

  • kierownik zespołu – lekarz rehabilitacji medycznej, posiadający doświadczenie
    w pracy – leczeniu dzieci, szczególne z MPD,
  • 5-7 fizjoterapeutów (magistrów rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii), posiadających min. dwuletni staż w prowadzeniu rehabilitacji dzieci, szczególnie z MPD.

Szczegółowe warunki konkursu, w tym projekt umowy, obowiązujące formularze oferty, dostępne
są w Urzędzie Miejskim w Bieruniu , ul. Rynek 14 ( Wydział Komunikacji Społecznej, pokój nr 28)
w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.bierun.pl.

Termin realizacji umowy:  od podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 (kancelaria - parter) 
w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.pdf SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
16-01-22 11:11
Mokry Anna
447.04KB
Załącznik nr 1 do SWK.docx Załącznik nr 1 do SWK.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
16-01-22 09:37
Mokry Anna
16.16KB
Załącznik nr 2 do SWK.pdf Załącznik nr 2 do SWK.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
16-01-22 09:45
Mokry Anna
392.06KB
Załącznik nr 3 do SWK.pdf Załącznik nr 3 do SWK.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
16-01-22 09:46
Mokry Anna
465.84KB
Załącznik nr 4 do SWK.docx Załącznik nr 4 do SWK.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
16-01-22 09:47
Mokry Anna
14.55KB
Załącznik nr 5 do SWK.pdf Załącznik nr 5 do SWK.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
16-01-22 09:48
Mokry Anna
10.18MB
Załącznik nr 6 do SWK.pdf Załącznik nr 6 do SWK.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 780
16-01-22 09:53
Mokry Anna
332.17KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8094

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl