Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Organizacje pozarządowe

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2016 (2017-04-04)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE (2017-03-20)

W terminie od 20 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r., odbędą się konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w Bieruniu.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI UCHWAŁY W SPRAWIE NAGRÓD SPORTOWYCH (2017-03-14)

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI UCHWAŁY W SPRAWIE NAGRÓD SPORTOWYCH

KONSULTACJE SPOŁECZNE (2017-03-07)

W dniu 7 marca 2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się konsultacje projektu uchwały w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej (2017-02-24)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bieruń w 2017 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT (2017-02-24)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (2016-11-23)

Informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Bieruniu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Szkolenie modelarskie młodzieży oraz wyposażenie nowo powstałej modelarni w Bieruniu".

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK (2016-10-10)

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE (2016-09-27)

W terminie od 28 września 2016 r. do 4 października 2016 r. można zgłaszać opinie do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015 (2016-05-05)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015

Redakcja strony: Organizacje pozarządoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 45756

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl