Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Organizacje pozarządowe

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ (2018-12-31)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

OTWARTY KONKURS OFERT (2018-12-14)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację W 2019 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK (2018-11-19)

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BIERUN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK (2018-10-19)

W dniach od 8 października do 14 października 2018 r. odbyły się konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2019 rok.

KONSULTACJE SPOŁECZNE (2018-10-08)

Od 8 października 2018 r. do 14 października 2018 r. można zgłaszać opinie do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2019 r.

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017 ROK (2018-05-21)

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017 ROK

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT (2018-05-07)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2018 ROKU

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (2018-04-13)

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU STATUTU MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (w organizacji) (2018-04-09)

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU STATUTU MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (w organizacji)

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT (2018-03-26)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

Redakcja strony: Organizacje pozarządoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 45754

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl