Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU

ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY I SZTUKI


 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja
na 2019 rok

1.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski  Koło Tychy
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 19

„Otwieramy oczy”

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji
i rewalidacji osób niewidomych
i niedowidzących

5 000 zł

2.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta KWK „PIAST”

43-155 Bieruń
ul. Turystyczna 1/30

„Warsztaty muzyczne instrumentów dętych”

Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

5 000 zł

                                                                                                                         SUMA:

10 000 zł

 

 

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 45752

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl