Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Nr XIII/1/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2019 rok

ogłasza

nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez wspieranie i promocję zdrowego trybu życia oraz uświadamianie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu”.

§1

Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie z  wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

 §3

  1. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.
  2. Wzór formularza można pobrać poniżej.

§4

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) do terminie 7 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o naborze.

 §5

Z listy kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r., Burmistrz Miasta Bierunia powoła do komisji konkursowej jedną osobę.

 §6

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
FORMULARZ FORMULARZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-07-01 15:19
Mokry Anna
13.82KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 45750

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl